WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY !!! Szkoła Podstawowa w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów, tel. 46/8131670

„Polska droga do wolności”- projekt edukacyjny

Głównym  celem projektu  jest pogłębienie wiedzy historycznej o historii kraju z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  poprzez różne zadania, które mają kształtować zainteresowania i właściwe postawy czytelnicze.
Zorganizowanie:
- wieczornicy poświęconej sylwetce Marszałka Piłsudskiego przy współpracy z  Gminną Biblioteką Publiczną – recytacja wierszy o tematyce niepodległościowej z wykorzystaniem zbiorów biblioteki szkolnej, 
- wystaw tematycznych,
- gazetek ściennych,
- wykonanie prezentacji multimedialnej,
- pomocy interaktywnych,
- zapoznanie z tekstami i fragmentami książek o tematyce wojennej.

 

„Polska droga do wolności”- projekt edukacyjny