WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY !!! Szkoła Podstawowa w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów, tel. 46/8131670

Rekrutacja 2020/2021

 UWAGA REKRUTACJA NADAL TRWA!!

Informujemy,

że przedłużamy terminy składania wszystkich dokumentów rekrutacyjnych

 (do kl. I SP i do oddziałów przedszkolnych)

 do dnia 20.04.2020 r.


Rekrutacja a zawieszenie zajęć

Zgodnie z rekomendacjami MEN oraz w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19, wskazane jest tam gdzie to możliwe, korzystanie tylko z rekrutacji prowadzonej w sposób ograniczający kontakt bezpośredni. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 nadal trwa zgodnie z harmonogramem. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo wszystkie potrzebne do złożenia dokumenty. Wszystkie wnioski można pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać oraz wysłać w wersji zeskanowanej na adres e-mail szkoły: spregnow@gmail.com. Dopuszczalne jest również przysłanie fotografii dokumentów w formacie jpg. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwość uzupełnienia dokumentacji w formie papierowej. Biorąc pod uwagę przepis art. 154 ust. 6 Prawo Oświatowe, w przypadku sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego w terminach wcześniej określonych, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, może ustalić nowe terminy postępowania rekrutacyjnego. Póki co, rekrutacja trwa nadal zgodnie z harmonogramem. Bierzemy jednak pod uwagę przesunięcie terminów, tak by wszyscy zdążyli złożyć stosowne dokumenty.